måndag, december 1, 2014

Ma3b prov upplagda

Alla prov i Ma3b är nu rättade och ligger på Fronter (kräver inloggning).  Se inte du ditt prov var god att kontakta mig.

Elevtid vecka 49

Elevtid vecka 49

Ordförande: Nita

Sekreterare: Leontine

» Läs Mer..

Några efterfrågade uppgifter

s143. upp14 samt s219 4303-4 4306

Derivatan forts.

derivata kedjan

Configure Surface to use MicroSD as Primary Storage | Matt Blogs IT

Configure Surface to use MicroSD as Primary Storage | Matt Blogs IT.

Win 8.1: Format a SD card with multiple partitions, make it GPT/UEFI bootable, make ANY removable storage/USB appear permanent | TabletPCReview.com – Tablet PC Reviews, Discussion and News

Win 8.1: Format a SD card with multiple partitions, make it GPT/UEFI bootable, make ANY removable storage/USB appear permanent | TabletPCReview.com – Tablet PC Reviews, Discussion and News.

On Windows 8, particularly on tablets with a permanently inserted micro SD card, is there a universal way to treat the card as a non-removable drive? – Super User

On Windows 8, particularly on tablets with a permanently inserted micro SD card, is there a universal way to treat the card as a non-removable drive? – Super User.

Micro SD card appear as a real drive to install DropBox etc | TabletPCReview.com – Tablet PC Reviews, Discussion and News

Micro SD card appear as a real drive to install DropBox etc | TabletPCReview.com – Tablet PC Reviews, Discussion and News.

Repetition – kedje-, produkt- och kvotregeln

Dagens anteckningar: Repetition