onsdag, december 10, 2014

SimCity simulering

Här är lite mer detaljer kring hur man kan arbeta kring det sista ”mission” på SimCityEDU.  Som tidigare ska ni spela in era observationer och aktivitet samtidigt som ni besvara de angivna frågor.

Worksheet: Energiresurser Aktivitet

Code: BZU3W

på siten playfully.org