Ma2c TE2

Ma2c Prövning Rättade

De som gjorde prövningen i mitten på juni är nu rättade och resultat ligger i fronter (TE2 och NA2).  Gratulerar till alla som klarade sig!  Det blev goda resultat vilket säger mig att det var värt det extra tiden som lades ner på att ha en extra prövningatillfälle.  Tack till alla som skrev.

Till dem som inte klarade sig. Det var ett tappert försök. Ge inte upp!  Använd kanske tiden under sommaren till att plugga så kan du försöka igen den 15:e Augusti. Jag finns till hjälp under juni/juli skulle du vilja det.

Gränsen för E var 17 poäng totalt. Vill du se provet kommer jag att vara Biblioteket i Åkersberga nästa fredag den 5:e juli klocka 13.00. Vill du plugga inför nästa kurs eller ha hjälp med att ställa upp vad du behöver plugga, etc kan du också komma.

Ma2c Prövning

Glöm inte att vi har en Ma2c prövning nu på onsdag. Vi start prick 9 i rum 208L.

(PS. De NA1 som missade halvkurs prov kan skriva den under denna tid med.)

Ma2c Prövning

Jag kommer att ha en extra insatt Ma2c prövning den onsdag den 12:e juni med start 8.30 i rum 208. Vill du skriva provet var god att ta kontakt med mig.

Cosinussatsen

Titta på videon: Cosinussatsen – YouTube och räkna på sidan 229.

Känner du att du behöver mer beräknade exempel kan du kolla på följande:

Om du vill se beviset:

Ekv system och log prov

Här är svaren till det provet som ni hade idag i Ma2c. ekv system och log prov.pdf

Nollproduktsregeln och faktorisering

Här är lite anteckningar om nollproduktsregeln och faktorisering ifrån fredagsgruppen: 0315nollproduktsregeln och faktorisering

Repetition Logaritm

Anteckningar över logaritmer – 0222repetition_logaritm

Provgenomgång och reflektionsskrivning

Efter en detaljerad genomgång av provets E-nivås frågor tillsammans kommer ni att fylla i en enkät som ber er att reflektera över provet.

Ma3c Prov 1 – Derivatan – Reflektioner.

FYI: Dessutom är planering i Ma3c VT13 för resten av året utlagd. Provdatum är preliminära tills det har godkänts av varje klass. Lägg märke till att visa dagar försvinner pga studiedagar, klassskonferenser, friluftdagar, etc

Nationella Provet Ma2c

778667Te2 skrev det nationella provet i matematik 2c.  Jag kommer att återlämna dem på måndag.  (Jag rättade de under lördagen.)

Muntliga delen av NP Ma2c

Vi hade redovisningen av den muntliga delen av årets nationella prov i matematik 2c.

Dagensanteckningar: 1213ekvsystem