Ma3b IndVal

Repetition samt derivatans graf

0216 repetition samt derivatans graf

Tangent till kurvan

0212 linjära funktioner samt tangent till kurvan

Här är områden vi har gått igenom hittills:

 • Ändringskvot s.88-95
 • Kurvans lutning s.96-102
 • Derivatans defintion s.110-114
 • Derivering av polynom s. 114-121
 • Tolka derivatan s.123-127
 • Tangent till en kurva s.128-130
 • Växande och avtagande s.130-135
 • Rita kurvan 136-141
 • Konstantbestämmning s. 141
 • Störst och minsta värde s. 142-145
 • Andra derivatan s. 152-154
 • Blandade uppgifter s.177-182
  • Skippa: 2235a, 2252b, 2256, 2266,2267,2271,2272,2273,

Konstantbestämning

0209 konstantbestämning

Ändringskvot

0205 ändringskvot

Max/Min Uppgifter

Dagensprov

Dagens prov var samma som Ma3c fick i fredag som ett ordproblem:

0123 modellerings KS

Max/Min

0122 max min

Mer repetition

0119 repetition

Repetition

Repetition

Derivatans definition

Derivations definition