Ma3c Na2

Derivatan av e^x

0218 derivatan av e_x

Prov som blev hemprov

3:an på första delen tog alldeles för långt tid imo.  Sorry…men kämpa på.

MA3 Prov 1 – NA2

Det blev delvis arbete under lektionstiden med kontroll på E-uppgifterna och sedan hemprov för det man inte hann med.  Så det finna inga tidsbegränsningar på provet.

Man ska självklart lämna in allting på måndag morgon!

Susanne Nykvist, min ersättare, kommer att gå parallellt med mig nästa vecka.

Repetition inför prov

0211 repetition max min stänga intervall samt derivatans defini

Ändringkvot

0206 ändringskvot

Till provet:

Kapitel 2

 • Ändringskvot, begreppet derivata: s.64-76
 • Derivatans definition, derivatan av polynom, potensfunktioner: s.80-95
 • Diagnos 3: s.122
  • Skippa: 6a, 8b/c,10,11,12,13
 • Blandade övningar: skippa allt med e^x eller a^x
 • Blandade övningar kapitel 2: s.122-124
  • Skippa: 1b, 5b,8,17,24,26,29,30,32,33
 • Blanda övningar kapitel 1-2: s. 125-127
  • Skippa 3d,7,14,18,26,27,28,

Kapitel 3

 • Extrempunkter/värden, växande/avtagande, första derivatans tabell: s.128-139
 • Skippa ”skissa graf” och istället använda första derivatans tabell samt nollställe för att skissa graf
 • Största och minsta värden: s.144-147
 • Andra derivata: s.157-160
 • Diagnos 3 s.195
  • Skippa: 4,8
 • Blandade övningar kapitel 3 s.196-198
  • Skippa 2, 6,11,12,1516,20,21,23,27

Utformning:

Provet kommer att innefatta två delar: en del förra lunch och en del efter. Du kommer att få ett antal E uppgifter som sedan ska lämnas in.  Om du lämnar in delen innan tiden har gått ut kan du bestämma dig om du vill prova på svårare uppgifter medan jag rättar provet snabbt.  Har du fel och tiden har inte hunnit ta slut kommer du få tillbaks den för att rätta fel.

Derivatives by first principles – GeoGebraTube

Derivatives by first principles – GeoGebraTube.

0204 derivatans defintion

Begreppet derivatan

Dagens KS

KS

0123 modellerings KS

Repetition

0121ks

Det var lite förvirring kring s.142 i boken.  Ni borde kunna beräkna följande utan större problem:

 • 3130
 • 3133
 • 3134
 • 3137 (approximering av roten)
 • 3138
 • 3141
 • 3142

Allting på den sidan är inte derivering men inkluderar även resonemang.

Max/Min KS

0120 KS med svar