Fysik 1 Na2

Spänning och resistans

0218 ellära forts med beräkningar

Coloumbs lag

1. En laddad kula med +5.5 mC läggs 0.15 m ifrån en till som har laddning -9,1 µC.

a) Vad har den för kraft mellan de två laddningar?

b) Attraheras eller repelleras dem?

c) Hur många extra elektroner finns på den negativa kulan?

d) Hur många elektroner har den positiva kulan förlorat?

2. En elektron och en proton är 0.1 mm ifrån varandra.  Vad finns det för kraft emellan dem? Attraheras eller repelleras dem?

3. Två objekt ligger på ett bord när de laddas. Ett objekt får +7,8 µC medan den andra -0,54 mC.  Kraften mellan de två är 17,5 N.  Hur långt ligger de ifrån varandra?

4. En okänd laddat objekt läggs 15 cm ifrån en annat objekt som har laddning +2,3 µC.  Kraften mellan dem är +9,95 N.  Vad har den okända objektet för laddning?

Bonus: En punktladdning B med -4,2×10^-5 C och 0,060 m norr om en annan punkt A som har en laddning +8,4×10^-5 C.  En tredje punkt C har en laddning av +2,1×10^-5 och är 0,140 m västerut ifrån A.  Rita en bild över situationen och beräkna magnituden och riktning på kraft.

0204 couloumbs lag

 

Utkast till labbrapporten

Jag har tittat igenom alla labbrapport som jag fick igenom urkund och skrivit kommentarer.  Alla ligger upp på fronter rummet.  Deadline för sista inlämning ska bestämmas gemensamt.

COP

0121 COP

Fysik labb inlämning

Här är länken för att skicka in labbrapporten: Inlämning

Rörelseprov nu rättade

Jag har rättat nu samtligas prov i rörelse och lagt upp dem i fronter.

För att ge en fingervisning om vilka nivå ditt prov ligger på har jag lagt upp följande gränser MEN det är förmågorna som används för betygsättning och inte provets betyg i sig.

Ungefärliga Betygsgränser
E 14 total
D 25 varav 9 på C nivå
C 30 varav 11 på C nivå
B 35 varav 2 på C nivå
A 43 varav 3 på A nivå

Jag har lagt upp förra årets prov dessutom på samma ställa i fronter.

Värmemaskiner

Hållbar energiförsörjning

Skriva Labbrapport

Skriva labbrapport | Läxhjälp.nu.

Växthuseffekt simulering

Mål

  • Att jämföra två av solens olika fotoner och hur de påverka Jordens temperatur
  • Designa experiment för att observera hur moln förändrar hur fotoner påverkar Jorden.
  • Designa experiment för att observera hur växthusgaser påverkar Jordens temperatur.
  • Observera Istiden och Industrialisering och hur blandning mellan olika växthusgaser har förändrats genom tiden

» Läs Mer..

Solen och fotoner

IMG_0290.JPG

The Earth’s Atmosphere
The Greenhouse Effect & Greenhouse Gases
Climate Change Global Warming
Moln – klimatvetenskapens joker